Banden vi har mynnar ut i en rymd
och kärleken dör som allt annat i vår värld

Foto: Linda-Marie Nilsson